สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) รับสมัคร พนง.จัดซื้อและพัสดุ(ป.ตรี) สมัครทางอีเมล์บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisement   สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) รับสมัครพนักงานชั่วคราว ส่วนจัดซื้อและพัสดุ หน้าที่และความรับผิดชอบในตำแหน่งงาน : ปฏิบัติงานด้านการตรวจรับงานให้เป็นไปตามแนวทาง ขั้นตอนและมาตราฐานที่กำหนดรวมถึงการเข้าร่วมปนะชุมและจัดทำเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดจนเก็บเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง / คืนหลักค้ำ คุณสมบัติ : เพศชาย , หญิง อายุ 25-30 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี มีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านงานจัดซื้อ / พัสดุ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ ใช้งาน MS word , Excel ได้ ผู้ที่สนใจสามารถส่ง Resume ได้ที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล คุณชานุเดช 02-612600 # 2206   e-mail : [email protected]   

องค์การสุรา รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิ ป.ตรีสิ่งแวดล้อม สมัครทางอีเมล์/ไปรษณีย์ บัดนี้-16พ.ย.61

    องค์การสุรา กรมสรรพาสามิต รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ระดับ 3 ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้สมัครต้องมีอายุ 22-28 ปี วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สาขาสิ่งแวดล้อมหรือเทียบเท่า หากมีประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม 1-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.liquor.or.th ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์/ทางอีเมล์ บัดนี้-16 พ.ย.61 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดโทรสอบถาม 0 3854 1004-5 ต่อ 1008-9  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย รับสมัคร จนท.การประชุม(ป.ตรีทุกสาขา)และนิติกร(ป.ตรี) สมัครทางอีเมล์29ต.ค.-23พ.ย.61

    สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่การประชุม : ป.ตรีทุกสาขา นิติกร : ป.ตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์  สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ 29ต.ค.-23พ.ย.61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2669-3255-63 ต่อ 1026, 1027 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   

กรมศุลกากร รับสมัครเลขานุการ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่าน กพ ภาค ก เงินเดือน20,700 สมัครทางอีเมล์1-9พ.ย.61

    กรมศุลกากร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ ตำแหน่งเลขานุการ ชั้น 1 อัตราค่าจ้าง 20,700 บาท (จากสำนักงานพัฒนาความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ เดือนละ 10,350 บาท และจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) 10,350 บาท) ระยะเวลาจ้าง 2 ม.ค.62-9 ก.ค.63 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการผู้เชี่ยวชาญระยะยาวนอกโครงการ ด้าน Enhancing the Capacity of Data Analysis and Risk Management สังกัดสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ To coordinate and communicate on daily project activities among stakeholders of the project, such as JICA […]

(งานรัฐวิสาหกิจ)อสมท.รับสมัครครีเอทีฟคลื่นวิทยุ ป.ตรีขึ้นไป+TOEIC450 สมัครทางไปรษณีย์/ทางอีเมล์ บัดนี้-30ต.ค.61

    อสมท. รับสมัครครีเอทีฟ/ครีเอทีฟอาวุโส เปิดรับสมัครบัดนี้-30 ต.ค.61 สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์/ทางไปรษณีย์ 1. ส่วนแผนงานคลื่นวิทยุ ฝ่ายคลื่นวิทยุ FM 96.5 MHz จำนวน 1 อัตรา | คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร | 2. ส่วนผลิตรายการ ฝ่ายคลื่นวิทยุ FM 97.5 MHz จำนวน 2 อัตรา  | คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร | 3. ส่วนแผนงานคลื่นวิทยุ ฝ่ายคลื่นวิทยุ FM 100.5 MHz จำนวน 1 อัตรา | คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร |  

รับหลายอัตรา!!! อสมท.รับสมัครลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยช่างฉาก วุฒิ ปวส.ทางช่าง บัดนี้-31ต.ค.61 สมัครทางอีเมล์/ทางไปรษณีย์ได้!!

    อสมท. รับสมัครลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยช่างฉาก ฝ่ายสนับสนุนการผลิต จำนวนหลายอัตรา บัดนี้-31 ต.ค.61 ทั้งนี้ ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ระหว่างวันที่  18 – 31 ตุลาคม 2561 หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดสอบถาม ส่วนบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 02-201-6000 ต่อ 6330, 6734 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร       

AFSIS รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ ป.ตรีขึ้นไป+ประสบการณ์2ปี+TOEIC800 สมัครทางอีเมล์บัดนี้เป็นต้นไป

      ASEAN Food Security Information System (AFSIS) Background The ASEAN Food Security Information System (AFSIS) was commenced in 2003. It has been implemented by ASEAN Plus Three (APT) countries. The overall objectives of AFSIS include facilitating food security planning, implementation, monitoring and evaluation in ASEAN through the systematic collection, organization, management, analysis and […]

สคบ.รับสมัครลูกจ้าง ป.ตรี20อัตรา ไม่ต้องผ่านภาค ก สมัครทางอีเมล์บัดนี้-19ต.ค.61

    สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รับสมัครจ้างเหมาบริการธรรมดา 20 อัตรา สมัครทางอีเมล์ [email protected] บัดนี้-19 ต.ค.61 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร   คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม     

กรมองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงาน ป.ตรี/ป.โท ไม่ต้องผ่าน กพ ภาค ก สมัครทางอีเมล์บัดนี้-19ต.ค.61

    กองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน (จ้างเหมาบริการ) 1 อัตรา  ป.ตรี/ป.โท รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่เริ่มสัญญาจ้าง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดีมาก มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office หากสามารถทำ Infographic ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความสนใจด้านสิทธิมนุษยชนและการโยกย้ายถิ่นฐานในประเทศและระหว่างประเทศ มีความรู้หรือสนใจโครงสร้างและการทำงานขององค์การสหประชาชาติ โดยเฉพาะสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ [email protected] บัดนี้-19 ต.ค.61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 203 500 ต่อ 12244 (สรวงสุดา) คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม      

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ รับสมัครจนท. วุฒิ ป.โทขึ้นไป เศรษฐศาสตร์ บริหารฯ+มีประสบการณ์ เงินเดือนขั้นต่ำ63,940 รับสมัครบัดนี้-5พ.ย.61

    สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ รับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มกิจการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ระดับงาน 7 จำนวน 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปทางเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office และในการใช้ภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์ทำงานด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือด้านอื่น ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 8 ปี และมีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารอย่างน้อย 2 ปี คุณสมบัติอื่นๆ ที่สามารถขับเคลื่อนงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีคุณภาพและนำไปใช้ประโยชน์ได้   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถดาวน์โหลด (Download) ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.bedo.or.th ส่งเอกสารการสมัครงานพร้อมหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ [email protected] หรือขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มาที่ งานพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ […]

1 19 20 21 52