(สมัครออนไลน์) โอสถสภารับสมัครงานหลายคุณวุฒิ-หลายอัตรา รับนิสิต/นศ.ที่กำลังศึกษาอยู่

Advertisement บริษัท โอสถสภา จำกัด มีตำแหน่งงานว่างประจำเดือนกรกฎาคม 2559 จำนวน 24 ตำแหน่ง หลายอัตรา รายละเอียดดังนี้ 1. พนักงานขับรถยก (คลังสินค้าลาดกระบัง) คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้ รายละเอียดงาน – เพศชาย  – อายุไม่เกิน 35 ปี  – วุฒิ ม.6 ขึ้นไป – สามารถขับรถยกได้ (ไฟฟ้า หรือ นำมัน)  – มีประการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  – มีความรับผิดชอบ อดทน และตั้งใจทำงาน  2. พนักงานตรวจเช็คสินค้า (คลังสินค้าลาดกระบัง) คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้ รายละเอียดงาน – เพศชาย  – อายุไม่เกิน 35 ปี  – วุฒิ ปวส. ทุกสาขา  – มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า 1-2 ปี 3. พนักงานขายเงินสด รับสมัครด่วน! […]

(180อัตรา) กรมราชทัณฑ์เปิดสอบเข้ารับราชการ สมัครทางอินเทอร์เน็ต15ก.ค.-2ส.ค.59

กรมราชทัณฑ์ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ 180 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตวันที่ 15 ก.ค.-2 ส.ค.59 เว็บไซต์ http://www.correct.go.th หรือ http://correct.thaijobjob.com รายละเอียดดังนี้ 1. นายแพทย์ 13 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,020 – 19,830 บาท รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา 2. ทันตแพทย์ 4 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,020 – 19,830 บาท รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้ได้รับปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ และหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม จากทันตแพทยสภา 3. เภสัชกร 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,800-17,380 บาท รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม 4. พยาบาลวิชาชีพ 149 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง […]

(20อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต) กรมการขนส่งทางบก เปิดสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช.ทุกสาขา/ป.ตรี

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมการขนส่งทางบก ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 10 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ – สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี 2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 10 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,400-10,340 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ปวช.ทุกสาขาวิชา – สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ปวช. เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ http://job.dlt.go.th ตั้งแต่วันที่ 6-31 ก.ค.59 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดทั้งหมด  

(6อัตรา) กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี เงินเดือน13,800-18,000

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ระหว่างวันที่ 1-10 ก.ค.59 รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 5 อัตรา ปฏิบัติงานในหน่วยงานของงานกรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่กำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครนายก จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชา ดังนี้  – สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  – สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  – สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  – สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  – สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  – สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางเทคโนโลยีชีวภาพ  – สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร  […]

(15อัตรา)กรมศิลปากร เปิดสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท สมัครทางอินเทอร์เน็ต

กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งและบรรจุเข้ารับราชการ รายละเอียดดังนี้ 1.ตำแหน่ง : นักอักษรศาตร์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาและวรรณกรรม) อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาไทย หรือทางวรรณคดีไทย 2.ตำแหน่ง : จิตรกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,800 – 17,380 หรือ 15,000 – 15,500 บาท   จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางจิตรกรรม 3.ตำแหน่ง : ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (คลาริเน็ท) อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง […]

(5 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา) กรมทรัพยากรน้ำเปิดสอบเข้ารับราชการ เงินเดือน15,000-16,500

กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 3 อัตรา – สำนักงานเลขานุการกรมฯ (กรุงเทพฯ) 1 อัตรา – สำนักวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา (กรุงเทพฯ) 1 อัตรา – สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน (กรุงเทพฯ) 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ – สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรีหรือสูงกว่า  2. นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 2 อัตรา – สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา […]

(8 อัตรา มี ป.ตรี ทุกสาขา) กพร. เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน กองบริหารยุทธศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร) เงินเดือน 18,000 บาท หรือตามที่ คพร.กำหนด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ 2. นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน – สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ เขต 2 (จ.อุดรธานี) 1 อัตรา – สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน (กรุงเทพมหานคร) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท หรือตามที่ คพร.กำหนด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา 3. นักวิทยาศาสตร์ (เคมี) 1 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ เขต […]

1 124 125