รวมมากกว่า 287 ตำแหน่งงานว่างราชการ-รัฐวิสาหกิจประจำสัปดาห์ 31ก.ค.-6ส.ค.59

Advertisement รวมตำแหน่งงานว่าง งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพฯ-ภูมิภาค ไม่จำกัดสาขาวิชา/ไม่จำกัดวุฒิ/วุฒิต่ำกว่า ป.ตรี/วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป ที่เผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค.-6 ส.ค.59 ในเพจสมัครงานราชการ และเว็บไซต์Thaijobsgov.com มีทั้งสิ้น 26 โพสต์ มากกว่า 287 อัตราว่าง รายละเอียดดังนี้  หมายเหตุ : คลิกที่หัวข้อแต่ละหัวข้องานเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย 1. (สมัครออนไลน์)คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชฯ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน19,500 บัดนี้-18ส.ค.59 หมายเหตุ : อัตราว่าง 2 อัตรา 2. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ป.โท รับสมัคร1-15ส.ค.59 หมายเหตุ : อัตราว่าง 1 อัตรา 3. (73อัตรา สมัครออนไลน์) กรมการแพทย์เปิดสอบเข้ารับราชการ รับสมัคร3-9ส.ค.59 หมายเหตุ : มีทั้งวุฒิต่ำกว่า ป.ตรี และวุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป, มีทั้งในกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค 4. (สมัครทางไปรษณีย์ได้) […]

(73อัตรา สมัครออนไลน์) กรมการแพทย์เปิดสอบเข้ารับราชการ รับสมัคร3-9ส.ค.59

กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 73 อัตรา ทั้งวุฒิต่ำกว่า ป.ตรี และวุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 3-9 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารฉบับเต็ม 

(33อัตรา สมัครออนไลน์)สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยฯ เปิดสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 33 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติ 1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และ 2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป  2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 13 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติ 1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเคมี ทางวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ  2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 3. นักจัดการงานทั่วไป […]

(สมัครออนไลน์)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน16,500 บัดนี้-8ส.ค.59

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรี 2 อัตรา เงินเดือน 16,500 บาท เปิดรับสมัครบัดนี้-8 ส.ค.59 ทางอินเทอร์เน็ต รายละเอียดดังนี้    คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร 1       คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร 2     

(8อัตรา สมัครออนไลน์ได้)สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/โท/เอก บัดนี้-28ก.ค.59

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน 7 อัตรา และลูกจ้าง 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก สมัครด้วยตนเอง/ทางเว็บไซต์ บัดนี้-28 ก.ค.59 รายละเอียดดังนี้ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดเอกสารประกาศและใบสมัคร

(สมัครทางอินเทอร์เน็ต) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบพนักงานราชการวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท สมัครทางอินเทอร์เน็ต 29 ก.ค.-4 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้    คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร     

(งานคนพิการ) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. ทุกสาขาวิชา

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล (คนพิการ) เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. ทุกสาขา เงินเดือน 9,400-12,650 บาท เปิดรับสมัคร 1-15 ส.ค.59 ทางอินเทอร์เน็ต รายละเอียดดังนี้    คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร    

(22อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต) สนง.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-29ก.ค.59

สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นหน่วยงานใหม่โดยกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรี 18 ตำแหน่ง 22 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 21-29 ก.ค.59 รายละเอียดดังนี้ 1. รองผู้จัดการ  อัตราว่าง : 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์การทำงานด้านการสื่อสารมวลชนไม่น้อยกว่า 10 ปี 2) มีประสบการณ์ในการบริหาร วางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กร 3) มีความสนใจและเคยมีส่วนร่วมในการส่งเสริมผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 4) มีวิสัยทัศน์ มีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดเชิง วิเคราะห์ 5) มีทักษะและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อสื่อสารและทำงานประสานงานกับกลุ่มคนที่ หลากหลายทั้งภายนอกและภายในองค์กร 6) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. ผู้ตรวจสอบภายใน อัตราว่าง : 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) มีประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบภายในตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 2) มีวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในจะพิจารณาเป็นพิเศษ 3) การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปด้านบัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ อัตราว่าง : […]

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เปิดสอบพนักงานฯ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน19,500 รับสมัครบัดนี้-16ส.ค.59

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 19,500 บาท จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้    คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารและใบสมัคร     

(ป.ตรี ทุกสาขา) คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เปิดสอบพนักงานราชการ เงินเดือน19,500

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 21 ก.ค.-16 ส.ค.59 สมัครด้วยตนเอง, ผ่านระบบออนไลน์, อีเมล์ หรือทางไปรษณีย์ รายละเอียดดังนี้    คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารและใบสมัคร   

1 123 124 125