(สมัครออนไลน์)กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส/ป.โท

Advertisement กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. นิติกรปฏิบัติการ เงินเดือน 17,500-19,250 บาท 3 ตำแหน่ง – ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ 2. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน เงินเดือน 11,500-12,650 บาท 5 ตำแหน่ง – ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ https://dgr.job.thai.com หรือ http://www.dgr.go.th หัวข้อ "สมัครงาน/อบรม" ภายในวันที่ 6-28 ม.ค.60 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม