รับทั้งชายและหญิง!!! หลายอัตรา!!! หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครพลเรือนเป็นทหารพรานนาวิกโยธิน วุฒิ ม.3ขึ้นไป สมัครด้วยตนเอง13-14ธ.ค.และ17-18ธ.ค.61

    หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จ.นราธิวาส เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ***จำนวนหลายอัตรา*** คุณสมบัติ เพศชาย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม./น้ำหนัก 45 กก.ขึ้นไป อายุ 18 – 30 ปี วุฒิ ม.3 เพศหญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม./น้ำหนัก 40 กก.ขึ้นไปอายุ 18 – 25 ปี วุฒิ ม.3 สมัครด้วยตนเองดังนี้ (สมัครแล้วสอบคัดเลือกเลย ทดสอบร่างกายตั้งแต่เวลา 8.00 น.ขึ้นไป) กองบังคับการ กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ อ.เมือง จ.สงขลา ภายในวันที่ 13-14 ธ.ค.61 เวลา […]

ทหารพรานใต้! สมัครไปรษณีย์ได้! กรมทหารพรานที่47 รับสมัครทหารกองหนุน-พลเรือนชาย สอบเป็น อส.ทพ.บัดนี้-13ต.ค.61

    กรมทหารพรานที่47 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพรานประจำปีงบประมาณ 2562 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 ต.ค.61 สมัครด้วยตนเองที่ กรมทหารพรานที่ 47 บ้านสะปาเราะ หมู่ 5 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้ที่ กรมทหารพรานที่ 47 กรมทหารพรานที่ 47 บ้านสะปาเราะ หมู่ 5 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร           

กรมทหารพรานที่ 48 จ.นราธิวาส เปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพรานชาย 299 อัตรา (1 ต.ค -30 พ.ย.56)

กรมทหารพรานที่ 48 จ.นราธิวาส เปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพรานชาย 299 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค -30 พ.ย.2556 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com กรมทหารพรานที่ 48 เปิดรับสมัครงานราชการ อาสาสมัครทหารพรานชาย โดยมีรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร อส.ทพ.ชาย -เป็นทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือน(ทหารกองเกิน) กรณีเป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกิน อายุตั้งแต่ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ -มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคขัดต่อการรับราชการทหาร -มีภูมิลำเนา(แก้ไขรับทุกภาค) -มีความสมัครใจไปปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เอกสารประกอบการรับสมัคร อส.ทพ.ชาย -ใบสมัครฯ(โหลดได้จากเว็บกองกำลังพล) -สำเนาทะเบียนบ้าน(ผู้สมัคร,บิดาและมารดา) -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ผู้สมัคร,บิดาและมารดา) -สำเนามรบัตรกรณีกรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต -สำเนาการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล(ถ้ามี) -สำเนาวุฒิการศึกษา -กรณีทหารกองประจำการปลดเป็นทหารกองหนุน สำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (แบบ สด. -กรณีบุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเลือกทหารฯ สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด.43) -กรณีบุคคลพลเรือนที่ไม่ผ่านการตรวจเลือกทหารฯ (อายุ 18 […]

กรมทหารพรานที่ 47 รับสมัครอาสาสมัครทหารพรานชาย

กรมทหารพรานที่ 47 รับสมัครอาสาสมัครทหารพรานชาย เปิดรับสมัคร 2 ช่วง สมัครงานราชการ กรมทหารพรานที่ 47 อ.ยะหา  จ.ยะลา โดยมีรายละเอียดดังนี้ กำหนดการคัดเลือก อส.ทพ.ของกรมทหารพรานที่ 47 ในวันที่ 11 ก.ย. 56   ณ กรมทหารพรานที่ 47 อ.ยะหา จ.ยะลา   กำหนดการรายงานตัว 0700  เริ่มคัดตัว 0700 กำหนดการคัดเลือก อส.ทพ.ของกรมทหารพรานที่ 47 ในวันที่ 22 พ.ย. 56 ณ กรมทหารพรานที่ 47 อ.ยะหา จ.ยะลา   กำหนดการรายงานตัว 0700  เริ่มคัดตัว 0800 การคัดตัวประกอบด้วย  ดันพื้น 2 นาที ลุกนั่ง 2 นาที วิ่ง 2 กม.   […]