ThaiPBS รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี(ป.ตรี+ประสบการณ์1ปี) สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์บัดนี้-28พ.ย.61

    ThaiPBS รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี 2 อัตรา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 1 ปี เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน • สมัครด้วยตนเอง : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่) เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ • สมัครทางอีเมล์ : [email protected]   ภายในวันที่ 14-28 พ.ย.61 ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ หมายเหตุ ใบสมัคร […]