(งานรัฐวิสาหกิจ)SMEBank รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรีขึ้นไป ด้านทรัพยากรมนุษย์หรืออื่นๆ สมัครออนไลน์บัดนี้-8มี.ค.62

Advertisement ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SMEBank) รับสมัคร เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมค่านิยมองค์กรและความผูกพันบุคลากร การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้โปรแกรม Graphic  เช่น Photoshop, Illustrator  และ สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี มีทักษะการสื่อสาร และนำเสนอที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถวางแผน วิเคราะห์ ตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบและปฏิบัติงานเชิงรุก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://coreportal.smebank.co.th/recruit.php บัดนี้-8 มี.ค.62