กสท รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 1-23มิ.ย.60

  ฝ่ายบริหารและติดตามคุณภาพบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง (มีกำหนดเวลาจ้าง) 14 อัตรา ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ Agent CAT Contact Center ประจำส่วนบริการสัมพันธ์ (Contact Center) ศูนย์โทรคมนาคม ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 1-23 มิ.ย.60 ตามรายละเอียดในเอกสารด้านล่างนี้ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร         

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) เปิดรับสมัครงาน 33 อัตรา ทั่วประเทศ

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) เปิดรับสมัครงาน 33 อัตรา  เปิดรับสมัครวันที่ 21 ส.ค. – 4 ก.ย.2558   ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ คุณสมบัติผู้สมัคร อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร วุฒิ ปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยสถาบันของรัฐ ไม่น้อยกว่า 2.75 เกรดเฉลี่สถาบันของเอกชน ไม่น้อยกว่า 3.00 วุฒิ ปวส เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75 [ads] ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) ได้ทาง http://www.cattelecom.com/site/th/career.php ตั้งแต่ 21 ส.ค. – 4 ก.ย.58 ตลอด 24 ชั่วโมง […]

บริษัท กสท. (CAT) เปิดรับสมัครงาน 15 อัตรา (26 ก.ค. – 7 ส.ค. 2556)

บริษัท กสท โทรคมนาคม (CAT)  เปิดรับสมัครงาน 15 อัตรา (26 ก.ค. – 7 ส.ค. 2556)     สมัครงาน บริษัท กสท cat เปิดรับสมัครงานสำหรับผู้ที่สนใจ 15 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติ อายุระหว่าง 18-35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร สำหรับคุณวุฒิ ปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร สถาบันของรัฐ ไม่น้อยกว่า 2.50 สถาบันของเอกชน ไม่น้อยกว่า 2.75 สำหรับคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร สถาบันของรัฐ ไม่น้อยกว่า 2.50 ตำแหน่งและสังกัดที่เปิดรับสมัครงาน และอัตราดังนี้ ฝ่ายเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล (ส่วนปฏิบัติการ Clound Computing) จำนวน 2 อัตรา ระดับการศึกษา ป.ตรี วิทยาศาสตร์ […]

กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) รับสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท สาขาวิชาต่าง ๆ จำนวนรวม 24 อัตรา

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) รับสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท สาขาวิชาต่าง ๆ จำนวนรวม 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เปิด-ปิด รับสมัครด้วยระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2556 เวลา 16.00 น. (ช่วงระหว่างที่เปิดรับสมัครฯ ระบบเปิดตลอดเวลา) ปริญญาตรีและปริญญาโท ปฏิบัติงานส่วนกลาง 19 ตำแหน่ง >>> ดาวโหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร ปริญญาตรี ปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค 5 ตำแหน่ง ภาคเหนือ : เชียงใหม่ ,ลำปาง ภาคใต้ […]