อบต.หนองเหล่า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1-3

Advertisement อบต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ประจำปีงบประมาณ 2556 ตำแหน่งที่รับสมัคสอบแข่งขัน 1.1 ตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 (1) ช่างโยธา 1-3/4 จานวน 1 อัตรา 1.2 ตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 (1) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4/5 จานวน 1 อัตรา (2) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5 จานวน 1 อัตรา (3) เจ้าพนักงานการประปา 2-4/5 จานวน 1 อัตรา 1.3 ตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 (1) บุคลากร 3-5/6ว จานวน 1 อัตรา (2) นักวิชาการเกษตร […]