อบต.สำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษเปิดสอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

Advertisement อบต.สำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษเปิดสอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลจำนวน 22 ตำแหน่ง 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2556 1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขัน รวม ๒2 ตำแหน่ง ๒๓ อัตรา 1.1 สายงานที่เริ่มจากระดับ ๑ จำนวน 7 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๒ อัตรา 3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน ๑ อัตรา 4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา 5. ตำแหน่ง […]