อบต.วาริน เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานส่วนตำบลระดับ 1-3 ประจำปี 2556

Advertisement อบต.วาริน เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานส่วนตำบลระดับ 1-3 ประจำปี 2556 จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 21 มิถุนายน 2556 Advertisement ตำแหน่งที่รับสมัคสอบแข่งขัน ๑.๑ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ (๑) เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ระดับ ๑ จ านวน ๑ อัตรา (๒) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ ๑ จ านวน ๑ อัตรา ๑.๒ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ (๑) เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ ๒ จ านวน ๑ อัตรา ๑.๓ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ (๑) สันทนาการ ระดับ ๓ […]