(งานรัฐวิสาหกิจ)องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นนักอนุกรมวิธานพืช 4อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก TOEIC405 มีประสบการณ์ บัดนี้-28ก.พ.62 สมัครทางไปรษณีย์ได้

    องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักอนุกรมวิธานพืช  4 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาที่เกี่ยวข้องด้านพืช เช่นอนุกรมวิธานพืช นิเวศวิทยา พฤกษศาสตร์ พืชสวน วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ หากสำเร็จการศึกษาระดับวุฒิปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอนุกรมวิธานพืช งานด้านพฤกษศาสตร์ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 2 ปี  มีความรู้ด้านอนุกรมวิธานพืช หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 405 คะแนน (หรือผลทดสอบภาษาอังกฤษชนิดอื่น ๆ อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) มีประสบการณ์หรือมีใบประกาศนียบัตร หรือมีผลงานการศึกษาวิจัยตีพิมพ์ในวารสารสากลไม่น้อยกว่า 1 ชิ้นงานในระยะเวลา 2 ปี ด้านพืช หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีประสบการณ์การดำเนินโครงการศึกษาวิจัยพรรณไม้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 สมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ โทร.0-5384-1108 […]