สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 2 ส.ค.56)

Advertisement สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง  (บัดนี้ – 2 ส.ค.56)   สมัครงานราชการ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.พนักงานทั่วไป (บัญชีและการเงิน)     วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาการจัดการ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้      ประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเป็นหรือเคยเป็นลูกจ้างของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร     2. พนักงานทั่วไป (ธุรการ) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา ประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเป็นหรือเคยเป็นลูกจ้างของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร   สมัครงานราชการ สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร ด้วยตนเองได้ที่ ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานใหญ่ ชั้น 3 อาคารซีอีซี เลขที่ 68/12 ถ.กำแพงเพชร 6 […]