กรมการสารวัตรทหารบก เปิดรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร เหล่าทหารสารวัตร 63 อัตรา (บัดนี้ – 20 มิถุนายน 2557)

Advertisement กรมการสารวัตรทหารบก เปิดรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร เหล่าทหารสารวัตร 63 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 20 มิถุนายน 2557   คุณสมบัติทั่วไป ๑.๑ เป็นทหารกองหนุนประเภท 1 หรือผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 – 5 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ๑.๒ เพศชาย มีความสูงตั้งแต่ 168 เซนติเมตรขึ้นไป ๑.๒ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 ) หรือเทียบเท่ำ ขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูง กว่าที่กำหนด หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้ [ads=center] สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ แผนกกำลังพล กองแผนและฝึก กรมการสารวัตรทหารบก ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้