สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครข้าราชการหลายตำแหน่งในภูมิภาค

Advertisement สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครข้าราชการระหว่างวันที่ วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556   ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย) ชื่อตำแหน่ง :     นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ (สสจ.หนองคาย) อัตราเงินเดือน :     13,300 – 14,630 บาท ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปวส.   ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ( สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย) ชื่อตำแหน่ง :     พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ( สสจ.หนองคาย) อัตราเงินเดือน : […]