โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่ รับสมัครสอบเป็นเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วุฒิ ปวส.มีประสบการณ์2ปี เงินเดือน14,490 บัดนี้-28ก.พ.62

Advertisement       โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 14,490 บาท ผู้สมัครต้องมีวุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาเลขานุการ หรือสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสวนปรุง บัดนี้-28ก.พ.62 (ขยายเวลาจากเดิม 12-18 ก.พ.62) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))