สภากาชาดไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ม.6/ปวส./ป.ตรี/ป.โท สมัครออนไลน์ บัดนี้-21มี.ค.62

สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน 9 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 ฝ่ายการเงินและบัญชี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางสังคมศาสตร์ ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี มีความรู้ความสามารถในการเขียนโครงการหรือการจัดทำแผนไม่น้อยกว่า 2 ปี 2. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 งานบัญชีสำนักงานและเหล่ากาชาด ฝ่ายบัญชี สำนักงานการคลัง จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการบัญชีหรือบริหารธุรกิจ (การบัญชี) ไม่จำกัดเพศ อายุ25 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์การทำบัญชีในระบบสารสนเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 3. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดจำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไปสามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ หากใช้โปรแกรมการประมวลผลทางด้านการเงินการบัญชีได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 4. เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา […]

สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงานสภากาชาดไทย สาขาสุรินทร์ 7-21มี.ค.62

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย สาขาสุรินทร์ ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด 1 อัตรา เงินเดือน 15,060 บาท วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ หากมีภูมิลำเนาใน จ.สุรินทร์ หรือสามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้สะดวก จะได้รับพิจารณาพิเศษ หากเคยเป็นผู้ผ่านงาน ให้นำหลักฐานการรับเงินเดือนครั้งสุดท้ายและคำสั่งให้ออกจากหน้าที่มาแสดง ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 3 และสถานีกาชาดที่ 1 (พลสุรินทร์อนามัย) จ.สุรินทร์ ภายในวันที่ 7-21 มี.ค.62 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2251-7853-6 ต่อ 2306 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับสมัครพนักงานขับรถ วุฒิ ม.3/ม.6 บัดนี้-8ก.พ.62

    สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถ 1 อัตรา เงินเดือน 9,520 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามประกาศของรัฐบาล ผู้สมัครต้องมีวุฒิ ม.3/ม.6 เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล และใบอนุญาตขับขี่ขนส่ง (ประเภท 2) หากมีใบอนุญาตขับขี่ขนส่ง (ประเภทที่ 3) จะพิจารณาเป็นพิเศษ ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว มีสุขภาพแข็งแรง มีใจรักบริการ ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-8 ก.พ.62 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2251 7853-6 ต่อ 2306 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))