สำนักงานประกันสังคม รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท สมัครออนไลน์ บัดนี้-25ก.พ.62

Advertisement     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ รับสมัครพนักงานตำแหน่งต่าง ๆ สมัครผ่านระบบออนไลน์ เว็บไซต์ https://ihr.nhso.go.th/FrontEnd/index.aspx บัดนี้-25 ก.พ.62 เจ้าหน้าที่อาวุโส งานบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ เงินเดือน 18,000-32,000 ขึ้นกับประสบการณ์ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บริหารสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์เครือข่าย/Hardware/Software/Database หรืองานที่ปฏิบัติ มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) และประสบการณ์ทั่วไป 5 ปี  ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)) พนักงาน call center จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 15,000-17,600 วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบเท่า สาขาสังคมศาสตร์ ด้านการประชาสัมพันธ์ หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการสื่อสารข้อมูล การติดต่อประสานงาน การประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ปี ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)) เจ้าหน้าที่อาวุโส งานสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ ปฏิบัติงานพิษณุโลก เงินเดือน 18,000-32,000 ขึ้นกับประสบการณ์ […]