คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานสถาบันอุดมศึกษา 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (บัดนี้ – 28 มี.ค.57)

Advertisement คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เป็นพนักงานสถาบันอุดมศึกษา 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 28 มี.ค.57 ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี (สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะมัณฑนศิลป์) วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี หรือสาขาการเงิน มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้ อัตราเงินเดือน 15,190 บาท สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ ค่าสมัครสอบ 200 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 2 เมษายน 2557 ณ สถานที่รับสมัคร และทาง www.su.ac.th อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้