ม.บูรพา เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (บัดนี้ – 16 ส.ค.56)

Advertisement ม.บูรพา เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัด คณะวิทยาการสารสนเทศ  (บัดนี้ – 16 ส.ค.56)     มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ วุฒิ ปริญาตรี สาขา เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง อัตราว่าง 1 อัตรา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานโสตทัศนศึกษา เช่น เลือกเตรียมและควบคุมการผลิตวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการจัดแสดง หรือ การบรรยาย ช่วยเขียนและเรียบเรียงคำบรรยาย สมัครงานราชการ ม.บูรพา ด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา ชั้น 5 อาคารสิรินธร หรือโทรสอบถาม 03 810 3061 ในวันเวลาราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 19 ส.ค.56 หรือทางเว็บไซต์ http://www.informatics.buu.ac.th หรือโทรสอบถาม 03 […]