ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย (บัดนี้ – 19 ส.ค.56)

Advertisement ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย (บัดนี้ – 19 ส.ค.56)     สมัครงานราชการ ม.ธรรมศาสตร์  เปิดรับสมัครงานตำแหน่งนักวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติ ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,660 บาท อัตราว่าง 1 ตำแหน่ง สมัครงานราชการ ม.ธรรมศาสตร์ ด้วยตนเองได้ที่ สถาบันไทยคดีศึกษา ตึกอเนกประสงค์ 1 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร ค่าธรรมเนียมสอบ 100 บาท หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 02 613-3201-5 ต่อ 17ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 22 ส.ค.56 ณ สถาบันไทยคดีศึกษา ตึกอเนกประสงค์ 1 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร และทาง […]

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (3 – 25 ก.ค. 2556)

ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) เปิดรับสมัครพนักงานราชการ คณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี สังกัดโครง MIF ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (3 – 25 ก.ค. 2556)     ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สังกัดโครง MIF มีรายละเอียดการสมัครดังต่อไปนี้ อัตราเงินเดือน : 15190 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป [highlight]จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง[/highlight] ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา – อายุไม่เกิน 30 ปี -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Word Excel PowerPoint ได้ – มีมนุษยสัมพันธ์ดี – สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ – […]