มรภ.จันทรเกษม รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรี/ป.โท เงินเดือน19,500 บัดนี้-28ก.พ.62

Advertisement     มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา เงินเดือน 19,500บาท ป.ตรี/ป.โท ทางการศึกษา การบริหารจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการบัญชี รัฐประศานศาสตร์ นโยบายและแผน กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  3 อัตรา เงินเดือน 19,500บาท ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการศึกษา การบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ 3. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา […]