43อัตรา!! มจธ.รับสมัครสอบบรรจุเป็น พนง.มหาวิทยาลัย ปวส./ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก สมัครออนไลน์บัดนี้-15ต.ค.61

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับ ปวส. นายช่างเทคนิค (ด้านโทรศัพท์ – ไฟฟ้า) 2 อัตรา ระดับ ปวส. – ปริญญาตรี นายช่างเทคนิค (ด้านโยธา) 1 อัตรา ระดับปริญญาตรี นายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส์) 2 อัตรา นายช่างเทคนิค (ด้านโยธา) 1 อัตรา นายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล) 1 อัตรา นักเทคโนโลยีการศึกษา 1 อัตรา นักบริหารการศึกษา 3 อัตรา ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา นักบริหารงานทั่วไป 4 อัตรา ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา วิศวกร (ด้านโยธา) 2 อัตรา สถาปนิก 1 อัตรา นักบริหารการเงิน 4 […]