ป.ป.ส.รับสมัครเจ้าหน้าที่25อัตรา ป.ตรี ไม่ต้องผ่าน กพ ภาค ก ปฏิบัติงาน กทม-ภูมิภาค สมัครออนไลน์บัดนี้-4พ.ย.61

Advertisement     สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานด้านยาเสพติดทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านยาเสพติด 25 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตรต์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์(จะต้องมีหน่วยกิตเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วย) สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันยาเสพติด พื้นที่เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ปปส.กทม.) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1 (ปปส.ภ.1) จังหวัดปทุมธานี สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 (ปปส.ภ.2) จังหวัดชลบุรี สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 3 (ปปส.ภ.3) จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 (ปปส.ภ.4) จังหวัดขอนแก่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 […]

สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กองทุน (ชั่วคราว) จำนวน 55 อัตรา (7-11 ก.ค 57)

สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กองทุน (ชั่วคราว) จำนวน 55 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 7 – 11 กรกฎาคม 2557  เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.เจ้าหน้าที่กองทุน (ชั่วคราว) (มิใช่ข้าราชการ หรือ พนักงานราชการ) จำนวน 55 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี ศิลปศาสตร์ หรือสาขาใดสาขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปฏิบัติงานที่ สมัครงานราชการได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชม. ทาง http://oncb.thaijobjob.com/201403 [ads=center] ค่าสมัครสอบ 230 บาท รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา […]