สำนักงาน ป.ป.ช. (ปทุมธานี) รับสมัครงานวุฒิ ปวส. เปิดรับสมัคร11-22ก.ค.59

Advertisement สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี ประกาศรับสมัครพนักงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง สมัครเข้ารับการคัดเลือก และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 11 – 22 กรกฎาคม 2559 (ในวันและเวลาราชการ) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 5982631 รายละเอียดดังนี้    

สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครงานวุฒิ ปวส. เงินเดือนขั้นต่ำ11,840 เปิดรับสมัคร11-22ก.ค.59

สำนักงาน ป.ป.ช. โดย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยนาท รับสมัครคดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง วุฒิ ปวส. รายละเอียดดังนี้ ที่มา : https://www.facebook.com/nacc.chainat/posts/589865097841931?__mref=message_bubble

ป.ป.ช.รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างตำแหน่งพนักงานธุรการ และพนักงานขับรถยนต์

สำนักงาน ป.ป.ช.รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างตำแหน่งพนักงานธุรการ และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 127 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 พฤษภาคม 2556 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และหน่วยที่เปิดรับสมัคร พนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง) 65 อัตรา พนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด 29 อัตรา พนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง) 2 อัตรา พนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด 31 อัตรา สมัครงานได้ที่ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทร. 0 2528 4907 >>> ดาวโหลดเอกสารประกาศกาศรับสมัครงาน <<<