(งานรัฐวิสาหกิจ)บริษัท ขนส่ง จำกัด(บขส.)รับสมัคร จนท.ความปลอดภัย วุฒิ ป.ตรี สมัครทางอีเมล์บัดนี้-23พ.ย.61

Advertisement     บริษัท ขนส่ง จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับ 4 เงินเดือน 16,830 บาท วุฒิ ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานจัดหาทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาองค์กร ชั้น 4 เลขที่ 999 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.transport.co.th หัวข้อ "ข่าวรับสมัครงาน" กรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครส่งมาที่อีเมล์ [email protected] (ในรูปแบบไฟล์ .pdf) บัดนี้-23 พ.ย.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม