วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ปวส.บัดนี้-28ก.พ.62

Advertisement     วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา วุฒิ ปวส. ขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ งานบริหารและธุรการ สํานักงานเลขานุการ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตามวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2564-4429 บัดนี้-28 ก.พ.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร)) 

สํานักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงาน ปวส./ป.ตรี บัดนี้-21ก.พ.62

    สํานักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจํา จํานวน 3 ตําแหน่ง รวม 4 อัตรา ดังนี้ 1. ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ Graphic Design จํานวน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้าน Graphic Design / Art / หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านความยั่งยืน จํานวน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จํากัดสาขา 3. ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ จํานวน 2 อัตรา ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขา อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ […]