บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

Advertisement บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง วิธีสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสมัครได้ 3 วิธี ตั้งแต่บัดนี้ – 23 สิงหาคม 2556 หรือจนกว่าจะสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมในตำแหน่งได้ครบถ้วนแล้ว สมัครงานราชการด้วยตนเอง พร้อมเอกสารการสมัครงานได้ที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุม […]