กสท. รับสมัครเจ้าหน้าที่ Agent CAT Contact Center ป.ตรีทุกสาขา ค่าจ้างวันละ525 บัดนี้-1มี.ค.62

    บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Agent CAT Contact Center ประจำส่วนบริการสัมพันธ์ contact center ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี สัญญาจ้างคราวละ 1 ปี ค่าจ้างรายวัน วันละ 525 บาท เปิดรับสมัครบัดนี้-1 มี.ค.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดใบสมัคร))

กสท. รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิ ป.โท สมัครออนไลน์บัดนี้-15ก.พ.62

  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ปฏิบัติงานส่วนวางแผนกลยุทธ์องค์กร 1 อัตรา และส่วนบริหารแผนงานและโครงการลงทุน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.โท ทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.cattelecom.com ภายในวันที่ 1-15 ก.พ.62 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัครโปรดโทรสอบถาม ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2104 3481, 0 2104 3322, 0 2104 4256 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

กสท.รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรีทุกสาขา หลายอัตรา สมัครทางไปรษณีย์ บัดนี้-8ก.พ.62

    บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง (มีกำหนดเวลาจ้าง) เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อและเรียกปฏิบัติงานเมื่อมีอัตราว่าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Agent Cat contact Center หลายอัตรา ประจำ กสท.นนทบุรี อัตราค่าจ้าง 525 บาท/วัน ผู้สมัครต้องอายุไม่เกิน 35 ปี ปริญญาตรีทุกสาขา สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ มีทักษะการพิมพ์สัมผัส หากมีประสบการณ์เป็น call center จะพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2562 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดโทรสอบถาม 02-1047084, 02-1047086 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)) ((คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร)) 

(งานรัฐวิสาหกิจ)กสท โทรคมนาคม รับสมัครพนักงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-28พ.ย.61

    บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน  1. ฝ่ายวางแผนการเงินและงบประมาณ 1 อัตรา : ป.โท บัญชี/การเงิน 2. ฝ่ายวิศวกรรมสื่อสารไร้สาย 1 อัตรา : ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ไม่ต่ำกว่าระดับ ภย. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านโครงสร้างเสาวิทยุโทรคมนาคม เช่น งานควบคุม หรืองานออกแบบฐานรากโครงสร้างเสาอากาศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 3. ฝ่ายลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ 1 อัตรา : ป.ตรี ทางสังคมศาสตร์ มีความรู้ด้านการตลาด มีความรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ และหากมีความรู้ด้านระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ความสามารถในการเจรจาต่อรอง และความสามารถในการพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี สมัครด้วยตนเอง/ทางเว็บไซต์ […]

กสท รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 1-23มิ.ย.60

  ฝ่ายบริหารและติดตามคุณภาพบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง (มีกำหนดเวลาจ้าง) 14 อัตรา ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ Agent CAT Contact Center ประจำส่วนบริการสัมพันธ์ (Contact Center) ศูนย์โทรคมนาคม ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 1-23 มิ.ย.60 ตามรายละเอียดในเอกสารด้านล่างนี้ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร         

(17อัตรา ป.ตรีทุกสาขา สมัครทางไปรษณีย์ได้) กสท โทรคมนาคม รับสมัครงาน 25ก.ค.-11ส.ค.59

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง (มีกำหนดเวลาจ้าง 17 อัตรา) เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อและเรียกปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัครด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ 25 ก.ค.-11 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้        คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร   

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) เปิดรับสมัครงาน 33 อัตรา ทั่วประเทศ

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) เปิดรับสมัครงาน 33 อัตรา  เปิดรับสมัครวันที่ 21 ส.ค. – 4 ก.ย.2558   ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ คุณสมบัติผู้สมัคร อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร วุฒิ ปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยสถาบันของรัฐ ไม่น้อยกว่า 2.75 เกรดเฉลี่สถาบันของเอกชน ไม่น้อยกว่า 3.00 วุฒิ ปวส เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75 [ads] ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) ได้ทาง http://www.cattelecom.com/site/th/career.php ตั้งแต่ 21 ส.ค. – 4 ก.ย.58 ตลอด 24 ชั่วโมง […]

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) เปิดรับสมัครงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานประจำ จำนวน 2 ตำแหน่ง  6 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 25 กันยายน ถึง 10 ตุลาคม 2557 ตำแหน่งที่เปิดสอบ 1.วิศวกร 4/พนักงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 3 อัตรา – คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรืหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ – คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ – มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา C, C#, PL/SQL,JAVA,PHP บนระบบปฏิบัติการ UNIX หรือ Linux หรือ Windows – มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมแบบ Web Base Application, Object Oriented Programming […]

1 2