สำนักงาน กศน.นครสวรรค์ รับสมัครนักวิชาการตรวจสอบภายในและนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.ตรี เงินเดือน18,000 6-12มี.ค.62

Advertisement     สำนักงาน กศน.นครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 18,000 บาท นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงิน/การบัญชี) หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางการเงิน การบัญชี ที่ ก.พ.รับรอง ทุกสาขา นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ที่ ก.พ.รับรอง ทุกสาขา ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน กศน.นครสวรรค์ หน้าค่ายจิรประวัติ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภายในวันที่ 6-12 มี.ค.62 โทร. 056 255537 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))