รพ.น่าน รับสมัครพยาบาล-ลูกจ้างรายวันตำแหน่งอื่นๆ บัดนี้-6พ.ค.65

Advertisement Advertisement   โรงพยาบาลน่าน รับสมัครลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 4 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 พฤษภาคม 2565 พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 745 บาท เพศชาย/หญิง (ชายต้องพ้นภาระทางทหาร สด.8 หรือ สด.43 เท่านั้น) ได้รับวุฒิปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 10 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 360 บาท เพศชาย/หญิง (ชายต้องพ้นภาระทางทหาร สด.8 หรือ สด.43 เท่านั้น) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ได้รับวุฒิ ม.3/ม.6 สามารถปฏิบัติงานในเวรบ่าย (16.30-24.00 น.) และเวรดึก (24.00-8.30 […]