โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รับสมัครพนักงานบริการ วุฒิ ม.3 บัดนี้-27พ.ค.65

Advertisement Advertisement   โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 1 อัตรา (ชาย/หญิง) วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า Advertisement รับสมัครบัดนี้-27พ.ค.65 ผู้สมัครจะต้องเข้าร่วมกลุ่มไลน์ “การสอบคัดเลือกพนักงานราชการ รร.สธ.ทบ. ประจำปี 5” โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้ และกรอกใบสมัครสอบใน Google Form จากลิ้งค์ที่กำหนด ให้ผู้สมัครส่งหลักฐานประกอบการรับสมัคร ตามข้อ 2 เป็นรูปแบบไฟล์ PDF ส่งเข้า ID Line : knannapat และถ่ายภาพหน้าจอส่งเข้ากลุ่มไลน์ “การสอบคัดเลือกพนักงานราชการ รร.สร.ทน ประจำปี 65” เพื่อยืนยันการส่งเอกสารตามกำหนดการรับสมัครสอบ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ406อัตรา

  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการพลังงาน 406 อัตรา ปฏิบัติงาน 76 จังหวัดทั่วประเทศ วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา สมัครทางเว็บไซต์ : https://energy.thaijobjob.com 5 – 31 กรกฎาคม 2564

กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ592อัตรา 24-30มิ.ย.64

  กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 592 อัตรา **สถานที่บรรจุมีระบุในแนบท้ายประกาศ 1. พนักงานบริการ 36 อัตรา (ชาย/หญิง) วุฒิ ม.3 2. พนักงานคลังยุทโธปกรณ์ 79 อัตรา (ชาย) วุฒิ ม.3 3. ลูกมือช่าง 23 อัตรา (ชาย/หญิง) วุฒิ ม.3 4. พนักงานการเงินการบัญชี6 อัตรา (ชาย/หญิง) วุฒิ ปวช. 5. พนักงานธุรการ14 อัตรา (ชาย/หญิง) วุฒิ ม.3 6. พนักงานพัสดุ 12 อัตรา (ชาย/หญิง) วุฒิ ม.3 7. พนักงานรถทุ่นแรง 2 อัตรา (ชาย) วุฒิ ม.3 8. พนักงานเขียนโปรแกรม […]

สภากาชาดไทย รับสมัครสอบบรรจุเป็น จนท. วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท สมัครออนไลน์บัดนี้-11พ.ย.61

    สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากรสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ (นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ) 1 อัตรา ช/ญ อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ทางการศึกษา การพยาบาล การบริหาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา (นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ) 1 อัตรา ช/ญ อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิ ป.โทขึ้นไป ทางสังคมศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแผน การวางแผน การบริหาร การวิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษา (นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ) 1 อัตรา ช/ญ อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิ ป.ตรีและป.โท ทางการศึกษา การพยาบาล การบริหาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา ญ อายุไม่เกิน […]