สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (1 – 31 ส.ค.57)

Advertisement สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2557 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : เศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) อัตราเงินเดือน : 17,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ป.โท ทางสาขาเศรษฐศาสตร์ หรือบัญชี หรือบริหารธุรกิจ ต้องผ่านภาค ก ของ ก.พ. ระดับ ป.โท 2.ชื่อตำแหน่ง : เศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ป.ตรี ทางสาขาเศรษฐศาสตร์ หรือบัญชี […]

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (10 ก.พ. – 3 มี.ค.57)

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. – 3 มี.ค.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ป.โท 1 อัตรา, ป.ตรี 1 อัตรา) อัตราเงินเดือน : ป.โท 17,500 บาท / ป.ตรี 15,000 บาท ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิชาบัญชี หรือบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2.ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขารัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ […]