(15อัตรา)สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน21,000 16-29มี.ค.60

Advertisement   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) จำนวน 15 อัตรา อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท (เมื่อปฏิบัติงานพ้นหกเดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรกเป็นต้นไป จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 6,000 บาท รวมเป็นเงินเดือนที่จะได้รับแต่ละเดือน 21,000 บาท) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางด้านบัญชี สถานที่รับสมัคร : ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 16-29 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2271-8000 ต่อ 3204 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(5อัตรา) สตง.รับสมัครงานวุฒิ ปวส./ปวท./อนุปริญญา/ป.ตรี บัดนี้-6ก.ย.59

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 10 (จังหวัดพิษณุโลก) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ 5 อัตรา 1. พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 จำนวน 3 อัตรา ปฏิบัติงานที่ – สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย 1 อัตรา – สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก 1 อัตรา – สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือเทียบเท่า ป.ตรี ทางด้านบัญชี อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท  2. พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่ – สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก 1 อัตรา – สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : ปวส./อนุปริญญา/ปวท. ในสาขาวิชาการบัญชี อัตราค่าจ้าง – ปวส. […]

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดสอบลูกจ้างสมทบ10อัตรา ป.ตรีทางบัญชี เงินเดือน15,000

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 ด้านบัญชี ส่วนกลาง จำนวน 10 อัตรา และจะบรรจุเพิ่มเมื่อมีตำแหน่งว่างเพิ่มเติมในภายหลัง อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านบัญชี การรับสมัครสอบ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลชั้น 2 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 เมษายน 2559 ในวันและเวลาราชการ >>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม<<<

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเปิดรับสมัครสอบข้าราชการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 3 ตำแหน่ง

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัคร (ออนไลน์) สอบข้าราชการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 3 ตำแหน่งระหว่างวันที่20 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2556 ไม่เว้นวันหยุดราชการ   1.ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(บัญชี) 2.นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(เศรษฐศาสตร์) 3.นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์) >>> เว็บไซต์สำหรับสมัครงาน <<< สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมทาง Admin จะนำมาเพิ่มเติมให้นะครับ ติดต่อกันต่อไป