สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 10 ตำแหน่ง 40 อัตรา (บัดนี้ – 4 เม.ย.57)

Advertisement สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 10 ตำแหน่ง 40 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ – 4 เม.ย.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 – 19,250 บาท บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือสูงกว่าหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 2.ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 – 19,250 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 12 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือสูงกว่าหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 3.ชื่อตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ […]