การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครงานสังกัดสำนักงานใหญ่ และภูมิภาค (19 – 28 ส.ค.56)

Advertisement การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครงานสังกัดสำนักงานใหญ่ และภูมิภาค สมัครทางออนไลน์ 24 ชม. ได้ตั้งแต่บัดนี้- 28 ส.ค.56   Advertisement คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   การประปาส่วนภูมิภาค  ประกาศรับสมัครงานราชการบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติ เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (ณ วันสมัคร) พ้นภาระการเกณฑ์หารแล้ว (เพศชาย)   ตำแหน่งที่เปิดสอบและสถานที่ปฏิบัติงาน 1.นักบัญชี 4 วุฒิ ปริญญาตรีทางการบัญชี/บริหารธุรกิจ(การบัญชี) สังกัดพื้นที่ สำนักงานใหญ่ และ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 – 10 2.นิติกร 4 วุฒิ ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ – มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ของสภาทนายความแห่งประเทศไทย สังกัดพื้นที่ สำนักงานใหญ่ และ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 […]

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 จ.สระบุรี เปิดรับสมัครงานราชการ 2 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 30 ก.ค.56)

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 จ.สระบุรี เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานการประปาส่วนภูมิภาคร 2 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 30 ก.ค.56)     สมัครงานราชการ พนักงานการประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 จ.สระบุรี รายละเอียดดังนี้   1.ชื่อตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 3 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.2 หรือ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.2 คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างไฟฟ้า 2.ชื่อตำแหน่ง ช่างเครื่องกล 3 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.2 หรือ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.2 คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างเครื่องกล/ช่างเครื่องยนต์   อัตราเงินเดือน 10,740 บาท (ไม่พิจารณาค่าประสบการณ์เพิ่มเติม) เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (ณ วันปิดรับสมัคร) […]