กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครชายไทยไปฝึกงานญี่ปุ่น3ปี สมัครฟรี! มีเบี้ยเลี้ยงตลอดการฝึกงาน! รับสมัครบัดนี้-7ธ.ค.61

Advertisement     กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2561 ตำแหน่งคนงานทั่วไป ระยะเวลาฝึกงาน 3 ปี คุณสมบัติเป็นเพศชาย มีเบี้ยเลี้ยงตลอดการฝึกงาน และมีเงินสนับสนุนประกอบอาชีพให้อีก 600,000 เยน เมื่อฝึกครบ 3 ปี สมัครฟรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561  นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน แจ้งว่า กรมการจัดหางาน และองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (IM Japan ) เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2561 ครั้งที่ 4 ตำแหน่งคนงานทั่วไป ระยะเวลาฝึกงาน 3 ปี โดย IM ประเทศญี่ปุ่นจะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ – โตเกียว […]