กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 8-12ม.ค.61

Advertisement   Advertisement   Advertisement กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ภายในวันที่ 8-12 ม.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครงานบัดนี้-30พ.ย.59 วุฒิ ม.6ขึ้นไป เงินเดือน15,000

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประสานานด้านภาษา (ภาษาลาว และหรือภาษากัมพูชา และหรือภาษาพม่า) 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติ – อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ – ในกรณีที่เป็นคนไทยต้องสามารถสื่อสารและอ่านออก เขียนได้ในภาษาลาว และหรือกัมพูชา และหรือพม่า ได้เป็นอย่างดี – ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ม.6 – ในกรณีเป็นชาวต่างด้าว ต้องสามารถสื่อสารภาษาไทย และสามารถอ่านออกเขียนได้ในภาษาของตนเองได้เป็นอย่างดี – ในกรณีที่มีใบอนุญาตทำงานประเภทอื่น ต้องดำเนินการเปลี่ยนนายจ้างโดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย จำนวน 1,100 บาท (ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ค่าคำขอ 100 บาท) ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสมัครคัดเลือก สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ได้ที่ งานบริหารทั่วไป ชั้น 2 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 33/27 ถ.รัชชูปการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด […]

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 11 อัตรา (4 – 8 ส.ค.57)

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 11 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 4 – 8 สิงหาคม 2557 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. รวบรวมข้อมูล และศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และมาตรฐานแรงงาน รวมทั้ง ติดตามสถานการณ์การเคลื่อนไหวด้านแรงงาน 2. ปฏิบัติภารกิจการส่งเสริมงานด้านคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน และมาตรฐานแรงงาน […]