กรมศิลปากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 9 ตำแหน่ง 10 อัตรา (25 ก.ค. – 20 ส.ค.57)

Advertisement กรมศิลปากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 9 ตำแหน่ง 10 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่25 ก.ค. – 20 ส.ค.2557 Advertisement ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 2. นักภาษาโบราณ จำนวน 1 อัตรา 3. นาฏศิลปิน (โขน-ยักษ์) จำนวน 1 อัตรา 4. ช่างอาภรณ์ จำนวน 1 อัตรา 5. นายช่างศิลปกรรม ด้านช่างไม้แกะสลัก จำนวน 1 อัตรา 6. นายช่างศิลปกรรม ด้านปิดทองฯ จำนวน 1 อัตรา 7. นายช่างศิลปกรรม ด้านอนุรักษ์ จำนวน 1 อัตรา 8. นายช่างโยธา […]

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 16 ตำแหน่ง 20 อัตรา (5 – 20 ก.พ.57)

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 16 ตำแหน่ง 20 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 5 – 20 ก.พ.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ 1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท สังกัด สำนักศิลปากรที่ 14 จ.นครศรีธรรมราช 2.นักจดหมายเหตุ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท สังกัด หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จ.พะเยา, จ.ยะลา 3.นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาดูได้ตามลิ้ง เงินเดือน 18,000 บาท สังกัด ส่วนกลาง กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนัก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 4.นาฎศิลปิน (โขน-ยักษ์) […]

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 17 ตำแหน่ง 23 อัตรา (15 ก.ค. – 15 ส.ค. 2556)

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 17 ตำแหน่ง 22 อัตรา  (15 ก.ค. – 15 ส.ค. 2556)   กรมศิลปากร เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ 16 ตำแหน่ง 22 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : […]

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 21 ตำแหน่ง 22 อัตรา (15 ก.ค. – 15 ส.ค.56)

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 21 ตำแหน่ง 22 อัตรา สังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (15 ก.ค. – 15 ส.ค.56)   กรมศิลปากร เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ จำนวน จำนวน 21 ตำแหน่ง 22 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมี จำนวน 21 ตำแหน่ง 22 อัตรา [highlight](ดูรายละเอียดได้ในประกาศรับสมัครเอกสารแนบท้าย)[/highlight] โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานราชการออนไลน์ได้ตลอด 24 ช.ม ทางเว็บไซต์ http://job.finearts.go.th/ ค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคาร 30 บาท ชำระได้ที่เค้าเต้อร์ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 30 ส.ค.56 ทางเว็บไซต์ http://job.finearts.go.th/   [highlight]>>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการกรมศิลปากร เอกสารแนบท้ายตำแหน่งที่เปิดสอบที่นี้[/highlight] […]