ประกาศผลสอบ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Advertisement ประกาศผลสอบ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน [ads=center] > ดูผลสอบที่นี้ <   ตำแหน่งที่เปิดสอบ 1.พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ จำนวน 8 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี สาขานิติศาสตร์ 2.นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 7 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 3.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 5 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจทางการบัญชี ทางการเงิน หรือทางการเงินและการธนาคาร 4.นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพ่อบ้าน) จำนวน 5 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา 5.นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านแม่บ้าน) จำนวน 3 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา 6.นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านศิลปะ) จำนวน 4 ตำแหน่ง 7.นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพลศึกษา) จำนวน […]