กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงานราชการจำนวน 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา

Advertisement กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง จำนวน 7 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 19 กันยายน 2557   ตำแหน่งที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางพืชไร่นา ทางพืชไร่ ทางพืชศาสตร์ หรือทางพืชสวน (2) เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. 2.ชื่อตำแหน่ง : […]