กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครงานราชการ ตำแหน่ง Call Center (บัดนี้ – 16 ส.ค. 2556)

Advertisement กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการและรับฟังความคิดเห็นประชาชน Call Center (บัดนี้ – 16 ส.ค. 2556)   Advertisement   กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครงานราชการ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการและรับฟังความคิดเห็นประชาชน Call Center โดยมีรายละเอียดดังนี้ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการและรับฟังความคิดเห็นประชาชน (Call Center) 1 ตำแหน่ง เงินเดือนเริ่มต้น  10,200 บาท ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 –17.30 น. คุณสมบัติ 1.เป็น ชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 28 ปี 2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3.มีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน มีใจรักในงานบริการและมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 4.สามารถใช้งาน Microsoft Office และมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ Advertisement เอกสารที่ใช้การสมัคร […]