(5อัตรา) กรมประมง เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ป.ตรี เงินเดือน11,280-18,000

Advertisement กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ปฏิบัติงานที่ : สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง (กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันตามผลการรับรองของสำนักงาน ก.พ. ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง (กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง) กรมประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ตั้งแต่วันที่ 4-12 ก.ค.59 ในวันราชการ ภาคเช้าเวลา 9.30-11.30 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-15.30 น. คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 2. นักวิชาการประมง 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ปฏิบัติงานที่ : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิ ป.ตรี […]

กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งบุคลากร (18 – 30 ก.ค. 56)

กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งบุคลากร สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ส่วนกลาง (กทม.) (18 – 30 ก.ค. 56) สมัครงานราชการ กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานรากชาร ตำแหน่งบุคลากร  สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ส่วนกลาง (กทม.) โดยมีรายละเอียดของตำแหน่งดังนี้ [highlight]อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท[/highlight] ประเภท : บริหารทั่วไป [highlight]จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง[/highlight] ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลของส่วนราชการ เช่น การวางแผน งานบุคคล จัดทำกรอบอัตรากำลัง จัดทำมาตรฐานการประเมิน ดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือน สมัครงานราชการ กรมประมง ด้วยตนเองได้ที่ : กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.) ตึกจุฬาภรณ์ กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2562-0536 ค่าธรรมเนียมสอบ […]