กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา (21 เม.ย. – 14 พ.ค.57)

Advertisement กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย. – 14 พ.ค.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเศรษศาสตร์ หรือสาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การเงินและการธนาคาร การบัญชี การประเมินราคาทรัพย์สิน 2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ [ads1] 3.ชื่อตำแหน่ง […]

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียน 11 ตำแหน่ง 14 อัตรา (24 – 28 ก.พ.57)

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 11 ตำแหน่ง 14 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 ก.พ.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี (ระดับปริญญาตรี) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ 2.ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี และเศรษฐศาสตร์ 3.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน (ระดับปริญญาตรี) […]