114อัตราบรรจุทั่วประเทศ!! กรมท่าอากาศยาน รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ม.3/ม.6/ปวส./ป.ตรี สมัครออนไลน์บัดนี้-13ก.พ.62

Advertisement     กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.3/ม.6/ปวส./ป.ตรี 1 ประจำท่าอากาศยานกระบี่ 1.1 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท 1.2 เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง  5 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท 1.3 นายช่างโยธา  1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท 1.4 ช่างซ่อมบริภัณฑ์  1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท 2 ประจำท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 2.1 นักวิชาการขนส่ง 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท 2.2 นักวิชาการเงินและบัญชี  1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท 2.3 นักวิชาการพัสดุ  […]