กรมที่ดิน เปิดสมัครพนักงานราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 61 อัตรา (12 – 18 ก.ค 2556)

Advertisement กรมที่ดิน เปิดสมัครพนักงานราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 61 อัตรา (12 – 18 ก.ค 2556) กรมที่ดิน เปิดสมัครงานราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 61 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 – 18 ก.ค 2556 โดยตำแหน่งที่เปิดรับมีดังนี้ พนักงานคอมพิวเตอร์  จำนวน  1  อัตรา พนักงานแผนที่ภาพถ่าย  จำนวน  2  อัตรา ผู้ช่วยช่างทั่วไป  จำนวน  1  อัตรา พนักงานการพิมพ์  จำนวน  8  อัตรา พนักงานเก็บเอกสารที่ดิน  จำนวน  2  อัตรา พนักงานบริการทั่วไป  จำนวน  8  อัตรา พนักงานบันทึกข้อมูล  จำนวน  14  อัตรา […]