(ป.ตรี ทุกสาขา) กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครCall Center 3 อัตรา เงินเดือน15,000

Advertisement Advertisement กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครลูกจ้างเหมา ปฏิบัติงานตำแหน่ง Call Center 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท Advertisement คุณสมบัติ – จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  – มีความสามารถในการใชโปรแกรม Microsoft Office – รักงานบริการ – สื่อสารภาษาอังกฤษได้  ส่ง resume มาที่ [email protected] หรือที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชั้น 9 กรมทรัพย์สินทางปัญญา  ตั้งแต่วันนี้ – 27 พฤษภาคม 2559 (มีสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ)

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงานราชการจำนวน 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง จำนวน 5 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 3 กันยายน ถึง 11 กันยายน 2557   ตำแหน่งที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ พิจารณารับรองแล้วทุกสาขาวิชา 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : […]

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครข้าราชการ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (24 ก.ค – 14 ส.ค.56)

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครข้าราชการ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (24 ก.ค – 14 ส.ค.56)   กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งดังนี้ เงินเดือน :     13,300-14,630 บาท ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี เงื่อนไข : ไม่รับโอน รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับวุฒิปริญญาตรีดังนี้ 1. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรม) ได้รับวุฒิปริญญาตรีดังนี้ – สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือทางวิศวกรรมโทรคมนาคม – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ – สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีไฟฟ้า หรือทางเทคโนโลยีเครื่องกล […]