กรมชลประทาน รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ม.3/ปวส./ป.ตรี บัดนี้-14ก.ย.61

Advertisement     สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4 กรมชลประทาน รับสมัครลูกจ้าง นิติกร จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ ป.ตรี นิติศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาชีพหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาชีพหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท ปวส. สาขาก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน […]

(33อัตรา สมัครออนไลน์)กรมชลประทานเปิดสอบเข้ารับราชการ รับสมัคร25พ.ย.-20ธ.ค.59

กรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน 33 อัตรา คุณวุฒิ ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.rid.go.th หรือ http://job.rid.go.th ภายในวันที่ 25 พ.ย.-20 ธ.ค.59 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 1. วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 17 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ หรือทางวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด และ – เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี ขึ้นไป 2. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 10 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ […]

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง 18 อัตรา (2 – 24 มิ.ย.57)

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง  18 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 24 มิ.ย.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.วิศวกรชลประทานปฎิบัติการ 12 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,000 บาท วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมการเกษตร ทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมแหล่งน้ำ หรือวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 2.วิศวกรโยธาปฎิบัติการ 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,000 บาท วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โยธา สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง 3.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,000 บาท วุฒิ […]

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 22 ตำแหน่ง 1194 อัตรา ทั่วประเทศ (6 – 14 ม.ค.57)

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 22 ตำแหน่ง 1,194 อัตรา ทั่วประเทศ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 6  – 14 ม.ค.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ 1.ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องกล อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมาย กำหนด 2.ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรโยธา อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 13 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา […]