กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง 8 อัตรา (2 – 20 มิ.ย.57)

Advertisement กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 8 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 20 มิ.ย.57 Advertisement ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านสิทธิมนุษยชน) อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ทุกสาขา 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ Advertisement 3.ชื่อตำแหน่ง : […]