กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา (15 ก.ค. – 4 ส.ค.57)

Advertisement กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา สมัครด้วยตนเอง15 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2557 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ ชื่อตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านนิติการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ […]

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา (3 – 7 มี.ค 57)

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 มี.ค 57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักกีฏวิทยา (สคร.11 จังหวัดนครศรีธรรมราช) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางกีฏวิทยา 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (สคร.11 จังหวัดนครศรีธรรมราช) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา 3.ชื่อตำแหน่ง […]

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครข้าราชการ 2 ตำแหน่ง (29 ก.ค.56 – 2 ส.ค.56)

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครข้าราชการ 2 ตำแหน่ง ได้แก่ 1.ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ  2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (29 ก.ค.56 – 2 ส.ค.56) กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครงานราชการ เปิดรับสมัครข้าราชการ 2 ตำแหน่งดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง :     นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน :     13300-14630 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ :     [highlight]ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค[/highlight]   2.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน :     ตามประกาศรับสมัคร ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน […]

กรมควบคุมโรค รับสมัครงานตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 2556

กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่าง ศิลป์ปฏิบัติงาน  จำนวน 1 ตำแหน่ง  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2556   ค่าธรรมเนียม 200 บาท สมัครด้วยตนเองที่ : กองเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จ.นนทบุรี สอบถามรายละเอียด : โทรศัพท์ 02-2590-3048 และ 02-2590-3059 >>ดาวโหลดเอกสารประกาศรับสมัครงาน<<